Informacije

PREDSJEDNIK:………………………ŠPLAJT DARKO

  1. DOPREDSJEDNIK:…………………

TAJNIK:………………………………….Vladimir vl

POČASNI PREDSJEDNIK:……..ŽIROVNIK FRANC

TRENERI:………………………………

……………………………………………..

…………………………………………………

………………………………………………

ADRESA:…………………………………DVORANA 3 – DOM SPORTOVA

………………………………………………..Trg Kralja Tomislava 7, 52100 Pula

TELEFON:……………………………. 098 963 84 93

TELEFON:……………………………. 098 367 342

TELEFON:……………………………. 098 219 628

FAX:……………………………………….052 380 624

E-MAIL:………………………………….stk pula