ŽSTK PULA informacije

Ženski stolnoteniski klub Pula

Adresa kluba i dvorane : Dom sportova Mate Parlov, Trg kralja Tomislava 7, 52100 Pula

Stolnoteniska dvorana Dina Pervan Rabelo

Predsjednica: Suzana Kariko

OIB : 64767578655

IBAN :HR6124070001100154040

E-mail: stkpula@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/stolnoteniskiklub.pula

Informacije o dvorani :

Dimenzije: dužina 18m, širina 15m, ukupna površina 270m2

6 – 8 stolova ovisno o kvalitativnoj odnosno starosnoj grupi

Taraflex podloga

Svlačionice

Broj sjedećih mjesta: teleskop 100 + 50 prenosivih stolica

Jakost rasvjete: 1000 luxa disperzivno po čitavoj dvorani

Grijanje: upuhavanjem toplog zraka

Hlađenje: klimatizirano

Parkiralište dvoetažno za 254 osobna vozila