Vale Deni 2., Zohil Matija 3. drugog dana Zagipinga 🏓👏

Vale Deni 2., Zohil Matija 3. drugog dana Zagipinga 🏓👏

Drugog dana Zagipinga bilježimo odličan nastup naših igrača u kategoriji kadeta:2..mjesto 🥈 za Denija Vale i 3.mjesto 🥉 za Matiju Zohila koji je kao ulazni mlađi kadet ugodno iznenadio igrom i rezultatom u starijoj uzrasnoj kategoriji. 🏓👏🤩
Svim ostalim našim igračicama i igračima čestitke na prikazanoj igri i postignutim rezultatima, a treba istaknuti jučer vrlo dobru Andreu Orbanić 💪.