Visinsko-koordinacijski trening u Adventure park Pula…..❤️🌳❤️🌳🏓